Advantage Vet Kat

300780
I restordre (3-5 dages leveringstid)
189,00 kr.
Inkl. moms
189

Advantage ® Vet. til kat (4 pipetter). Til forebyggelse og behandling af loppeangreb på katte.

  • Holder hjem og kæledyr fri for lopper 
  • Virker fra første dag 
  • Børnesikrede pipetter 
  • Går ikke i blodet

Imidacloprid.

Kutanopløsning, pipetter.

Vægt
  • Under 4 kg.
  • Over 4 kg.

Bestil alle hverdage inden 14.30 og vi sender samme dag!

FARMAKOLOGISKE OG IMMUNOLOGISKE OPLYSNINGER

Farmakoterapeutisk gruppe: Antiparasitært middel.

ATCvet-kode: QP 53 AX 17

 

Farmakodynamiske egenskaber

Imidacloprid 1-(6-Chloro-3-pyridylmethyl)-N-nitro-imidazolidin-2-ylideneamine er et middel mod ektoparasitter tilhørende en ny gruppe af chloronicotinyl forbindelser. Kemisk nærmere beskrevet som et chloronicotinyl nitroguanidin.

Imdacloprid binder sig med høj affinitet til nicotinerge acetylcholin receptorer i den postsynaptiske del af centralnervesystemet (CNS). Den påfølgende hæmning af den cholinerge transmission hos insekter resulterer i lammelse og død. På CNS hos pattedyr har imidacloprid derimod praktisk taget ingen effekt pga. den svage affinitet til pattedyrs nicotinerge receptorer og den postulerede svage penetration gennem blod/hjerne barrieren i CNS. Den lave farmakologiske aktivitet hos pattedyr understøttes af safety-studier med systemisk administration af subletale doser af imidacloprid til kaniner, mus og rotter.

I videregående undersøgelser har imidacloprid, udover effekt på voksne lopper, også vist effekt på loppelarver i omgivelserne af det behandlede dyr. Larvestadier i dyrets omgivelser dør efter kontakt med det behandlede dyr.


Farmakokinetiske egenskaber

Præparatet er beregnet til kutan administration. Ved at følge den anbefalede administrationsmåde til kat, vil præparatet hurtigt fordeles ud over dyret.

Imidacloprids systemiske absorption er meget lav, forbigående og uden relevans for den kliniske effekt, som vist ved overdoserings-studier og serumkinetik-studier på rotter og målgruppe-dyrene.

Dette er yderligere blevet vist i en undersøgelse, hvor lopper ikke blev dræbt hos behandlede dyr, hvor det aktive stof var fjernet fra dyrets hud og pels.

 

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

Hjælpestoffer: Butylhydroxytoluen (E321), Benzylalkohol, Propylenkarbonat.

 

Uforligeligheder

Ingen kendte.

 

Opbevaringstid

Opbevaringstid for veterinærlægemidler i salgspakning: 5 år.

 

Særlige opbevaringsforhold

Der er ingen særlige opbevaringsbetingelser.

Må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler samt foderstoffer.

 

Emballage

Blisterpakninger med 2, 3, 4 eller 6 enkeltdosis-pipetter a 0,4/0,8 ml (40 mg/80 mg imidacloprid).

Pipetterne samt hætter er af hvid polypropylen. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

 

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

Eventuelle ubrugte lægemidler eller affald fra sådanne produkter skal destrueres i overensstemmelse med de lokale krav.

 

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Bayer Animal Health GmbH

D-51368 Leverkusen

Tyskland

 

Repræsentant

Bayer A/S

Bayer HealthCare

Animal Health Division

Arne Jacobsen Allé 13

2300 København S

 

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

0,4 ml (katte under 4 kg): 18912

0,8 ml (katte 4 kg og derover): 38496

 

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

28. august 1997

 

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

18. august 2011

 

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

HV (V-mærket)7046264805749
Ingen anmeldelser

Kunder, der købte denne vare, købte også

PetFoodNord.dk bruger cookies. Cookies er en lille tekstfil, der husker dine indstillinger, så du får en bedre købsoplevelse i vores shop. Læs mere HER om de cookies, PetFoodNord.dk bruger.